انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 18

20 بهمن 1398 ساعت 17:54کد مطلب: 4586

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4586/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-18

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com