انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 22

20 بهمن 1398 ساعت 17:46کد مطلب: 4584

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4584/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-22

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com