انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 13

20 بهمن 1398 ساعت 17:42کد مطلب: 4582

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4582/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-13

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com