انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 3

20 بهمن 1398 ساعت 17:40کد مطلب: 4581

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4581/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-3

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com