انتخابات رابط هیات رییسه شورایاری منطقه 10

20 بهمن 1398 ساعت 17:36کد مطلب: 4579

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4579/1/انتخابات-رابط-هیات-رییسه-شورایاری-منطقه-10

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com