جلسه دبیران محلات منطقه 17 با اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها

8 دی 1398 ساعت 15:20کد مطلب: 4167

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4167/1/جلسه-دبیران-محلات-منطقه-17-اعضای-ستاد-هماهنگی-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com