جلسه دبیران محلات منطقه 10 با اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها

8 دی 1398 ساعت 11:38کد مطلب: 4163

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4163/1/جلسه-دبیران-محلات-منطقه-10-اعضای-ستاد-هماهنگی-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com