همایش داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات نواحی ۱ و ٣ منطقه ۱۱

31 تير 1398 ساعت 15:32کد مطلب: 3677

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3677/1/همایش-داوطلبین-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری-محلات-نواحی-۱-٣-منطقه-۱۱

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com