سومین جسه شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها

22 تير 1398 ساعت 14:25

سومین جلسه شورای راهبردی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها صبح امروز با حضور اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها ، دبیر هیأت اجرایی پنجمین دوره انتخاات شورایاری، نمایندگان آموزش و پژوهش، فرمانداری، بسیج، نظام مهندسی و نظام پزشکی درکد مطلب: 3648

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/3648/1/سومین-جسه-شورای-راهبردی-پنجمین-دوره-انتخابات-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com