اولین نشست هیات رییسه کارگروه های تخصصی شورایاری مناطق ۲، ۱۰، ۱۷ و ۱۹ شهر تهران

6 مرداد 1397 ساعت 13:19

این نشست با حضور دکتر حبیب زاده عضو شورای شهر، دکتر صادق زاده شهردار منطقه ۱۰، مهندس قربانی قائم مقام شهردار منطقه ۲، اعضای هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها و اعضای هیات رییسه کارگروه های تخصصی مناطق ۲، ۱۰، ۱۷ و ۱۹ روز دوشنبه 1 مردادماه در محل شهرداری منطقه ۲ برگزار شد.کد مطلب: 2990

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/gallery/2990/1/اولین-نشست-هیات-رییسه-کارگروه-های-تخصصی-شورایاری-مناطق-۲-۱۰-۱۷-۱۹-شهر-تهران

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir