دیدار عضو شورای شهر تهران با شورایاران منطقه 15

7 آبان 1396 ساعت 8:43

با توجه به مشکلات فراوان منطقه 15، مجید فراهانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ای با مدیریت شهری منطقه و شورایاران به بررسی مسائل محلات پرداختند.کد مطلب: 2707

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/gallery/2707/1/دیدار-عضو-شورای-شهر-تهران-شورایاران-منطقه-15

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir