آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات شهر تهران

29 مرداد 1396 ساعت 9:42

آخرین همایش فصلی دبیران شورایاری محلات در دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس، برگزار شد.کد مطلب: 2669

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/gallery/2669/1/آخرین-همایش-فصلی-دبیران-شورایاری-محلات-شهر-تهران

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir