گزارش تحویل و تحول محله شکوفه منطقه 19

2 بهمن 1398 ساعت 9:19


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.
 


کد مطلب: 4449

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4449/گزارش-تحویل-تحول-محله-شکوفه-منطقه-19

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com