گزارش تحویل و تحول محله خاورشهر منطقه 15

24 آذر 1398 ساعت 13:57


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4083

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4083/گزارش-تحویل-تحول-محله-خاورشهر-منطقه-15

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com