گزارش تحویل و تحول محله افسریه جنوبی منطقه 15

24 آذر 1398 ساعت 11:44


  برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4079

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4079/گزارش-تحویل-تحول-محله-افسریه-جنوبی-منطقه-15

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com