گزارش تحویل و تحول محله دارآباد منطقه 1

20 آذر 1398 ساعت 12:32


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4056

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4056/گزارش-تحویل-تحول-محله-دارآباد-منطقه-1

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com