گزارش تحویل و تحول محله کوهسار منطقه 5

19 آذر 1398 ساعت 10:27


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4047

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4047/گزارش-تحویل-تحول-محله-کوهسار-منطقه-5

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com