گزارش تحویل و تحول محله ونک منطقه 3

17 آذر 1398 ساعت 14:50


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4039

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4039/گزارش-تحویل-تحول-محله-ونک-منطقه-3

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com