گزارش تحویل و تحول محله ولیعصر- بی سیم منطقه 15

17 آذر 1398 ساعت 13:35


 برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4037

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4037/گزارش-تحویل-تحول-محله-ولیعصر-بی-سیم-منطقه-15

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com