گزارش تحویل و تحول محله شکوفه منطقه 14

16 آذر 1398 ساعت 14:46


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4030

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4030/گزارش-تحویل-تحول-محله-شکوفه-منطقه-14

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com