گزارش تحویل و تحول محله ایوانک منطقه 2

16 آذر 1398 ساعت 13:32


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4027

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4027/گزارش-تحویل-تحول-محله-ایوانک-منطقه-2

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com