تهیه گزارش تحویل و تحول محله علایین منطقه 20

12 آذر 1398 ساعت 11:39


 برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4022

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4022/تهیه-گزارش-تحویل-تحول-محله-علایین-منطقه-20

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com