تهیه گزارش تحویل و تحول محله صدرا منطقه 22

12 آذر 1398 ساعت 9:12


برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 4018

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/4018/تهیه-گزارش-تحویل-تحول-محله-صدرا-منطقه-22

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com