تهیه گزارش تحویل و تحول محله شورا منطقه 13

10 آذر 1398 ساعت 10:32


 برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.


کد مطلب: 3998

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/document/3998/تهیه-گزارش-تحویل-تحول-محله-شورا-منطقه-13

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com